Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 21095 24290
BR Brožúry 0 0 27.06.2022
ZK Zvukové knihy 0 0 27.06.2022
KN Knihy 21071 23653 21.06.2022
MP [MP] 0 0 27.06.2022
PE Periodiká 24 637 24.06.2022
SH Stolné hry 0 0 27.06.2022
AV Audiovizuálne médiá 0 0 27.06.2022
AN Články 0 0 27.06.2022